Giới thiệu

Ashford Formula - một nhãn hiệu ngày nay là biểu tượng của chất lượng, hiệu suất và hiệu quả. Curecrete hân hạnh là nhà sản xuất độc quyền cho sản phẩm Ashford Formula. Curecrete đảm bảo cung cấp những sản phẩm có chất lượng cao nhất, hiệu qủa nhất trong lãnh vực công nghệ bê-tông. Sản phẩm làm cho bê-tông chắc chắn (curing), tăng độ cứng và chống sinh bụi được sản xuất qua công nghệ hoá học là một trong những sản phẩm được Ashford Formula đưa ra thi trường hơn 50 năm trước đậy. Kể từ đó Ashford Formula luôn được nhìn nhận là sản phẩm hàng đầu trong lãnh vực công nghệ hoá học xử lý làm rắn đặc bê-tông
Hãng Curecrete cung cấp chế độ bảo hành cao cấp nhất so với tất cả các sản phẩm khác, mức bảo hành là 20 năm cho những bề mặt bê-tông sẽ vẫn còn được bịt kín, cứng rắn và không gây ra bụi. Các mặt sàn bê-tông đã dùng sản phẩm Ashford Formula 50 năm trước đây vẫn còn sử dụng tốt cho đến nay. Nhiều thử nghiệm độc lập khác nhau đã xác nhận sự hiệu qủa của Ashford Formula. Chỉ có Ashford Formula mới chứa gồm những phân tố biệt lập đản bảo hiệu suất lâu dài.