Vị trí

Địa chỉ : Lô 16 - KCN Khắc Niệm - TP. Bắc Ninh
Tên giao dịch :
Điện thoại : (0241).6286.855 / 3717.000
Fax : (0241).3717.342
Website: asiakinhbac.com.vn
Email: ak@asiakinhbac.com.vn