Giới thiệu

Theo định hướng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, công ty PVPS được thành lập ngày 27/11/2007 dưới hình thức là công ty cổ phần thuộc khối doanh nghiệp nhà nước hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực dịch vụ bảo trì bảo dưỡng các nhà máy điện  và công nghiệp.

Sản phẩm, dịch vụ chính của công ty:

* Dịch vụ vận hành Nhà máy điện
* Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, đại tu, sửa chữa nhà máy điện bao gồm phần thiết bị chính nhà máy và tất cả các phần có liên quan
* Kinh doanh vật tư thiết bị máy móc...
Xem tiếp

Liên hệ

Địa chỉ : Constrexim 8 Building - Nguyen Trai Street, Thanh Xuan District, Hanoi, Viet Nam
Tên giao dịch :
Điện thoại : 62858 426
Fax : 62858 425
Website: pvps.vn
Email: contact@pvps.vn