Giới thiệu

Từ tháng 10 năm 1995 đội ngũ cán bộ của Cty đã hoạt động kinh doanh dưới hình thức văn phòng đại diện cho một số hãng của Châu Âu tại
Việt Nam. Năm 1999 Thành lập Cty TNHH Tân Phát, đến năm 2006 chuyển sang hình thức Cty Cổ phần (Cty CP Thiết Bị Tân Phát) Xem tiếp

Liên hệ

Địa chỉ : Km12 Quốc Lộ 1A - Thanh Trì
Tên giao dịch :
Điện thoại : 04.36812043
Fax :
Website: www.tanphat.com
Email: hoangminh_kd_vintes@yahoo.com.vn