Vị trí

Địa chỉ : 192/4 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 8
Tên giao dịch : COTEC CONSTRUCTION JOINT STOCK Co
Điện thoại : 08.39979168
Fax : 08.39979167
Website: www.coteccons.vn
Email: trivd@coteccons.vn