Giới thiệu

   Với phương châm: “Chất lượng - hiệu quả - giá thành hợp lý - vì lợi ích người tiêu dùng”, Công ty Cổ phần Xi măng Phú Thọ đã và đang từng bước cải tiến, đổi mới và mở rộng hơn nữa công suất, năng lực, chất lượng phục vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường xây dựng trong nước. Xem tiếp

Liên hệ

Địa chỉ : Thị trấn Thanh Ba - Huyện Thanh Ba - Tỉnh Phú Thọ
Tên giao dịch :
Điện thoại : 0210.3885310
Fax : 0210.3884023
Website: www.ximangphutho.com.vn/
Email: xmpt@ximangphutho.com.vn