Vị trí

Địa chỉ : 34/5 đường 8B khu phố 13, Bình Hưng hòa A, Bình Tân, HCM
Tên giao dịch :
Điện thoại : 0909837737
Fax :
Website: www.dienlanhthienhai.com
Email: phongthienhai@gmail.com