Giới thiệu

Từ một cơ sở sản xuất kinh doanh thép cơ khí , năm 1995 được Uỷ ban NDTP Hà Nội cho phép thành lập công ty sản xuất thương mại Thành Long. Và chỉ sau 7 năm hoạt động với tinh thần phát huy sức mạnh của tập thể. Công ty Thành Long đã ngày càng khẳg định uy tín trên thị trường. Nhằm phát huy hơn nữa tinh thần xây dựng để công ty ngày càng lớn mạnh và xu thế phát triển của XH Năm 2002 một lần nữa công ty TM Thành Long được phép hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần.
Xem tiếp

Liên hệ

Địa chỉ : Đinh Dù - Văn Lâm - Hưng Yên
Tên giao dịch :
Điện thoại : 0321.217771
Fax : 0321.987621
Website: thanhlongsteel.com.vn/
Email: thanhlonghy@vnn.vn