Giới thiệu

- Chuyên cung cấp VLXD đá cát, gạch đến chân công trình
- San lấp mặt bằng khu vực Hà Nội
- Xây nhà các loại
- Bán đất trồng cây, đất phù sa, đất mầu...
- Cấy giống các loại

Xem tiếp

Liên hệ

Địa chỉ : BT 09 Bắc Linh Đàm - Hoàng Mai - Hà Nội
Tên giao dịch :
Điện thoại : 0485872579
Fax : 0485872579
Website:
Email: vinatap@gmail.com