Chi tiết sản phẩm

Tấm trần nhựa

Mã sản phẩm:
Loại sản phẩm: Trần nhà
Đơn vị tính:
Giá : 89.000 VNÐ

Các sản phẩm khác


Tấm lợp LYSAGHT KLIP-LOK® Giá : 120.000 VNÐ

Trần nhôm Giá : 680.000 VNÐ

Trần thạch cao - khung xương Giá : 125.000 VNÐ

Trần nhà Giá : 150.000 VNÐ

Trần gỗ Giá : 350.000 VNÐ

Trần nhựa Giá : 91.000 VNÐ

Tấm thạch cao Giá : 87.000 VNÐ

Tấm trần thả Giá : 135.000 VNÐ

Trần gỗ Giá : 540.000 VNÐ