Giới thiệu

   Holcim Việt Nam, tiền thân là Công Ty Xi Măng Sao Mai được thành lập vào tháng 2 năm 1994 là công ty liên doanh giữa tập đoàn Holcim và Tổng Công ty Xi măng Việt Nam, nay là Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam. Tháng 8 năm 2008, Holcim Việt Nam đã tái đăng ký theo qui định của Luật Doanh Nghiệp như là một công ty trách nhiệm hữu hạn với 2 thành viên là Tổng Công ty Công nghiệp Xi Măng Việt Nam và Tập đoàn Holcim với tỉ lệ vốn điều lệ là 35% và 65%... Xem tiếp

Liên hệ

Địa chỉ : 81-85 Ham Nghi Street, District 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tên giao dịch :
Điện thoại : 08 62 62 89 89
Fax : 08 3914 9002
Website: www.holcim.com/vn
Email: