Giới thiệu

   Công ty Cơ khí và Xây lắp số 9 là một công ty thành viên của Tổng công ty Cơ khí Xây dựng - Bộ Xây dựng, được thành lập theo quyết định số 771/QĐ-BXD ngày 07 tháng 7 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

      Thực hiện chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước theo Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ và Thông tư số 126/2004/TT-BTC ngày 24 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài chính, Công ty Cơ khí và Xây lắp số 9 được chuyển thành Công ty cổ phần Cơ khí và Đầu tư Xây dựng số 9(Tên tiếng Anh: Mechanical works and construction investment joint stock company No. 9, tên viết tắt: COMA 9) theo quyết định số 137/QĐ-BXD ngày 19 tháng 01 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng....

Xem tiếp

Liên hệ

Địa chỉ : 06-08 Thạch Thị Thanh, phường Tân Định, quận 1, Tp. HCM
Tên giao dịch :
Điện thoại : 08 38208558
Fax : 08 38208559
Website: COMA9.COM.VN
Email: info@coma9.vn