Vị trí

Địa chỉ : Tầng 5, tòa nhà IDC, 163 Hai Bà Trưng, Phường 6
Tên giao dịch :
Điện thoại : (08) 6290 7088
Fax : (08) 6290 7099
Website: www.digi-gps.vn
Email: phuhuynh@digi-gps.vn