Vị trí

Địa chỉ : ĐT 743, Khu phố Đông Tác, Phường Tân Đông Hiệp, Thị xã Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam
Tên giao dịch :
Điện thoại : 0650-3742777 ext 183
Fax : 0650-3742223
Website: www.maruichisunsteel.com
Email: luong.tran@maruichisunsteel.com