Giới thiệu

Công ty Cổ phần Sông Đà 505 được thành lập theo quyết định số 980/QĐ-BXD ngày 22 tháng 06 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng trên cơ sở chuyển đổi từ một bộ phận doanh nghiệp Nhà nước là Xí nghiệp Sông Đà 505 thuộc Công ty Sông Đà 5.
Tổng Công ty Sông Đà thành Công ty cổ phần và chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 01/09/2004. Công ty được kế thừa một đội ngũ hơn 500 cán bộ công nhân viên của Xí nghiệp Sông Đà 505
Sau một thời gian tiến hành công tác cổ phần hóa doanh nghiệp, ngày 09 tháng 8 năm 2004 Công ty Cổ phần Sông Đà 505 đã chính thức đi vào hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3903000041 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp.
Xem tiếp

Liên hệ

Địa chỉ : Xã IaKhai, huyện IaGrai, tỉnh Gia Lai
Tên giao dịch : Song Da 505 Joint Stock Company
Điện thoại : 84-(0)5-987.57.11
Fax : 84-(0)5-989.73.23
Website: www.songda505.com.vn
Email: Songda505@vnn.vn