Dự án

Các dự án Hoa Sen Group đang triển khai:
1. Dự án nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ bao gồm : dây chuyền Thép cán nguội 2, 3, 4,5; dây chuyền mạ kẽm mỏng; dây chuyền tẩy rỉ; dây chuyền HGI, dây chuyền mạ màu, dây chuyền Thép cán nóng
2. Dự án công ty TNHH Vật liệu xây dựng Hoa Sen
3. Dự án cảng biển quốc tế Hoa Sen _ Gemardept
4. Dự án bất động sản cao ốc Phố Đông - Hoa Sen
5. Dự án bất động sản Hoa Sen Phước Long B - Quận 9
6. Dự án bất động sản Hoa Sen Riverside
7. Dự án xây dựng và mở rộng hệ thống chi nhánh
8. Dự án quản trị hế thống ERP
9. Dự án đào tạo Quản trị viên dự nguồn