Vị trí

Địa chỉ : Số 2 An Đà, Phường Lạch Tray, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Tên giao dịch :
Điện thoại : + (84 31) 3640758/3640973/3847022/3640844
Fax : + (84 31) 3847755/3640133
Website: nhuatienphong.vn
Email: contact@nhuatienphong.vn