Giới thiệu

Công ty CP XL Hải Long được thành lập trên cơ sở Cổ phần hoá Nhà máy Tấm lợp – Xà gồ kim loại thuộc Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng theo Quyết định số 1106 QĐ/BXD ngày 29 tháng 09 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng... Xem tiếp

Liên hệ

Địa chỉ : Khu công nghiệp Đình Vũ - Đông Hải - Hải An - Hải Phòng
Tên giao dịch :
Điện thoại : 031.3769839
Fax : 031.3769571
Website: www.hailongjsc.vn
Email: hailongjsc@hailongjsc.vn