Giới thiệu

Liên hệ

Địa chỉ : 62/19 A Trương Công Định, F 14, Q. Tân Bình
Tên giao dịch :
Điện thoại : 08.66840755 - 0908144364
Fax : 08.66842357
Website: www.annamchi.com
Email: hungdhm2002@yahoo.com