Giới thiệu

Công ty TNHH Nhôm Đông Á  Việt Nam là công ty 100% vốn đầu tư của Hồng Kông, nằm tại huyện Chí Linh -  tỉnh Hải Dương. Quy mô đầu tư là sản lượng hàng năm 30.000tấn/năm, vốn điều lệ là 11.280.000 USD, tổng vốn đầu tư là 30.000.000 USD, tổng diện tích đất là 60.000 m2, tổng diện tích xây dựng là 50.000 m2, dự tính công nhân viên hơn 1800 người, Xem tiếp

Liên hệ

Địa chỉ : Xã Tân Dân – Huyện Chí Linh – Tỉnh Hải Dương
Tên giao dịch :
Điện thoại : 0320 3592956
Fax : 0320 3592956
Website: www.nhomdonga.vn
Email: