Chi tiết sản phẩm

Trạm trộn bê tông khô

Công suất thông dụng 80 - 120 m3/h, chúng tôi có khả năng cung cấp trạm với công suất lớn hơn nữa theo yêu cầu khách hàng
Mã sản phẩm:
Loại sản phẩm: Máy xây dựng
Đơn vị tính:
Giá : Liên hệ

Các sản phẩm khác


Xe bơm cần Giá : Đang cập nhật

Máy bơm bê tông cố định ST2 Giá : Đang cập nhật

Trạm trộn bê tông ướt Giá : Đang cập nhật

Trạm trộn bê tông di động và bán di động Giá : Đang cập nhật

Máy bơm bê tông cố định ST1 Giá : Đang cập nhật

Máy bơm bê tông cố định ST3 Giá : Đang cập nhật