Giới thiệu

Công ty TNHH Sơn Trường thành lập ngày 02 tháng 02 năm 2001 theo Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0202000190 so Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp ngày 02 tháng 02 năm 2001
 Các lĩnh vực kinh doanh chính:
 
- Kinh doanh sắt thép, vật liệu xây dựng
- Vận tải hàng hoá đường bộ, đường thuỷ
- Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi
- Sản xuất kết cấu bê tông đúc sẵn
- Sản xuất bê tông thương phẩm
- Kinh doanh bất động sản
-  Sản xuất lắp đặt  các thiết bị cơ khí
 Các công ty thành viên

Công ty TNHH Việt Đức
- Kinh doanh vật liệu xây dựng
- Sản xuất bê tông thương phẩm
- Sản xuất kết cấu bê tông đúc sẵn các loại

Liên hệ

Địa chỉ : 325 Quán Toan - Hồng Bàng - Hải Phòng
Tên giao dịch :
Điện thoại : 0313850428
Fax : 0313850428
Website: www.sontruong.com.vn
Email: sontruong@sontruong.com.vn