Liên hệ

THÔNG TIN LIÊN HỆ
Tên của bạn  
Email của bạn
Tiêu đề  
Nội dung
Địa chỉ : KCN Nam Cầu Kiền, Hoàng động, Thuỷ nguyên, Hải phòng, Việt nam.
Tên giao dịch :
Điện thoại : +84-31-3868909
Fax : +84-31-3868908
Website: www.sd-steel.com.vn
Email: trungsds@gmail.com