Vị trí

Địa chỉ : 10 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - TP. Vũng Tàu
Tên giao dịch :
Điện thoại : 064. 3521010 - 064.3600405
Fax : 064.3857815
Website: WWW.Hasolen.net
Email: vutrungkien@hasolen.net