Giới thiệu

Công ty Cổ Phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội là Doanh nghiệp Nhà nước thuộc Tổng công ty Thiết bị điện Việt Nam - Bộ Công Thương thành lập vào ngày 15/ 01/ 1961 với tên ban đầu là Nhà máy Chế tạo Điện cơ.- Ngày 13/ 03/ 1993, Bộ trưởng Bộ công nghiệp nặng có quyết định số 117/ QĐ/ TCNSDT thành lập lại Nhà máy Chế tạo Điện cơ...

Xem tiếp

Liên hệ

Địa chỉ : Km 12-QL 32-Phú Diễn-Từ Liêm-Hà Nội
Tên giao dịch :
Điện thoại : 0985555884
Fax : 04 37655509
Website: www.hem.vn
Email: hatrung.hem@gmail.com